C14 dating wikipedia usa n woman dating


27-Jun-2017 16:07

Inom judendomen har Jesus inte någon religiös funktion; man förnekar då givetvis tron att Jesus är Gud .

Det finns dock ett antal medlemmar av det judiska folket som tror på Jesus (Yeshua) som Messias. Den västerländska tidräkningen bygger på ett medeltida försök att räkna åren från Jesu födelse.

Marias trolovade Josef var alltså enligt Nya Testamentet inte far till barnet, och Maria betraktas i den kristna kyrkan traditionellt som jungfru.

Josef nämns ett fåtal gånger i beskrivningen av Jesu barndom.

Jesus är kristendomens centralgestalt och ses där som Guds son och den utlovade Messias (på grekiska Kristus).

För de flesta kristna är Jesus även Gud (se treenighetsläran).

c14 dating wikipedia-31

Sex video chat age 13

Matteus säger att han var son till en snickare, men det grekiska ordet som används i evangeliet är tekton som betyder bland annat "byggmästare", vilket tyder på att han kan ha varit en hantverkare, till exempel en timmerman.en förkunnare av Koranens budskap och en mirakelgörare.Jesus kallas också för "Messias", men islam lär inte ut att han var gudomlig.Jesu familj flydde till Egypten och återvände först när kungen var död.

c14 dating wikipedia-64

Pinay camsex skype 2013

De bosatte sig i Nasaret för att undvika att leva under Herodes son och efterträdare Herodes Archelaos styre.Enligt en hypotes så har Matteus- och Lukasevangeliet en gemensam källa, kallad Q-källan, som kan vara författad på 40- eller 50-talet e. Även icke-kristna tidiga källor åberopas, främst fragment av den judiske historikern Josefus (37 – cirka 100 e. Nedanstående avsnitt redogör för Jesu liv och Jesu budskap såsom det skildras i Nya Testamentet, samt uppskattningar om tidpunkter för händelser i hans liv enligt etablerad bibelforskning. Firandet av vintersolståndet på eller omkring den 25 december var däremot väletablerat i Romarriket.